onigirazu

tofu katsu onigirazu_hot for food

tofu katsu onigirazu